Centrum Wychowania Przez Sztukę KUŹNIA TALENTÓW

Koncepcja Centrum Wychowania Przez Sztukę zarysowała się kilka lat temu, gdy jeszcze jako studentka psychologii współtworzyłam i współprowadziłam projekt dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 53 w Krakowie „Wychowanie przez sztukę”. W trakcie tego projektu dzieci w wieku 10-12 lat raz w tygodniu uczestniczyły w spotkaniach ze sztuką w różnych ciekawych miejscach: muzeach, galeriach, Bibliotece Narodowej, filharmonii, antykwariacie. Projekt ten uzyskał wysokie oceny zarówno od dyrektorki szkoły jak i od opiekuna merytorycznego dr Marii Ligęzy z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzieci nie tylko zdobyły wiedzę i umiejętności artystyczne, ale przede wszystkim dokonywał się proces wychowawczy. Umiejętnie poprowadzony kontakt z wielkimi dziełami sztuki oraz z artystami sprawił, że dzieci nieśmiałe nabywały pewności, dzieci zahamowane z radością tworzyły swoje pierwsze dzieła literackie, dzieci, które trudne doświadczenia domowe odreagowywały przez wszczynanie bójek, uczyły się wyrażać siebie poprzez język sztuki.

Przez te kilka lat zdobyłam wiedzę i umiejętności pracując w szkole oraz w firmach, fundacjach i stowarzyszeniach zajmujących się edukacją twórczą i artystyczną dzieci i młodzieży. I tak dzisiaj mogę Państwa dzieciom zaproponować znany od wieków, ale współcześnie nietuzinkowy sposób na wychowywanie dzieci poprzez kontakt z dziełami sztuki. Dzieci będą mogły brać udział zarówno w cyklicznych zajęciach prowadzonych przez doświadczonych wychowawców estetycznych jak i w spotkaniach z artystami, którzy tworzą na co dzień, a swoją wiedzą i umiejętnościami chętnie dzielą się z najmłodszymi.

Agnieszka Szczepaniak